Česká čítanka - Karel IV.- Vita Caroli -

Karel IV.

Vita Caroli (Vlastní životopis)

Přeložil K. Hrdina
Předloha: vydání Jana Laichtera, edice Žeň z literatur, Praha 1911.

Část první

Kapitola I.

Kapitola II.

Kapitola III.

Rod Karlův. Karel na dvoře francouzském. Seznámení s Petrem de Rosiers.

Kapitola IV.

Události v Německu. Smrt Jindřicha Korutanského. Jan Lucemburský v Italii. Pokus otráviti Karla. Odboj ligy vladařů lombardských proti Lucemburkům.

Kapitola V.

Vítězství u San Felice. Upevnění panství v Lukce. Podivnou náhodou zmařené spiknutí proti Karlovi. Francouzské vojsko na pomoc Janovi.

Kapitola VI.

Spolek Lucemburků s legátem papežským. - Porážka vojsk jejich u Ferrary. - Karel obležen v Cremoně. Ztráta Pavie.

Kapitola VII.

Sen Karlův o Guigovi Dauphinovi.

Kapitola VIII.

Návrat Karlův z Italie do Čech. Smutný stav Čech. Jan Jindřich hrabětem tyrolským. Divné vidění Karlovo. Boje s knížaty slezskymi. Spory o Polsko. Spolek proti Ludvíkovi.

Kapitola IX.

Boje proti Ludvíkovi a vévodům rakouským až do míru ennžského. Výprava na Litvu. Dobrodružství Karlovo na cestě do Italie.

Kapitola X.

Spolek italský proti Mastinovi della Scala. Obtížný pochod Karlův z Tyrol do Lombardie. Dobytí Belluna a Feltre. Odchod z Italie. Příval kobylek.

Kapitola XI.

Kapitola XII.

Kapitola XIII.

Kapitola XIV.

Potrestání Mikuláše z Potštýna. Jednání Lucemburků s Ludvíkem Bavorem. Spor Janův s biskupem vratislavským. Válka mezi Francií a Anglií. Jan a Karel v Montpellieru a v Avignonu. Události v Tyrolsku. Dobytí hradů italských. Karel spojencem patriarchy akvilejského.

Část druhá

Kapitola XV.

Karel samostatným správcem říše české.

Kapitola XVI.

Druhá výprava do Litvy.

Kapitola XVII.

Karel ujde zajetí v Kališi, zosnovanému Kazimírem Polským. Výprava na potrestání Bolka Svídnického.

Kapitola XVIII.

Spolek proti Lucemburkům. Válka Kazimíra Polského s Mikulášem Opavským a s králem Janem. Obléhání Krakova.

Kapitola XIX.

Vyjednávání Janovo s císařem Ludvíkem o náhradě za Tyroly. Zmar dohody.

Kapitola XX.

Karel zvolen králem římským.

Seznam jmen osobních a místních.

A B C Č D E F G H Ch J J K L M N O P Q R Ř S Š T U V Z Ž

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (155 kB) ]