Česká čítanka - Komenský- Historie perzekucí -

Dodatek vydavatelstva

Spolek Komenského vydává Historii po třetí tentokráte s nadějí, že se stane majetkem celého národa. Podáváme celkem nezměněný otisk druhého vydání Komenského z r. 1663, jak je vydal zvěčnělý L. B. Kašpar 1888 a 1902, vynechávajíce toliko jeho odchylky latinského znění. Rejstřík i slovníček staršího překladu pořídil dr. F. M. Bartoš, jemuž vydavatelstvo za jeho práci tomuto vydání věnovanou vzdává na tomto místě svůj dík.

Za spolek Komenského v Praze:
V lednu 1922.
Frant. Ženatý

zpět na obsah - Další: Předmluva impresora latinského, při vydání nejprvnějším knížky této, léta 1645.