Česká čítanka - Komenský- Historie perzekucí -

KAPITOLA XXXVIII.

Jezuité do Čech uvedeni

  1. Všelikterak se o to staral Ferdinand, aby jakým pak koli spůsobem skroceni byli ti, kteréž heretiky býti uznával. Protož i jezuity, novou tehdáž sektu, do Prahy uvedl a slavné jim a bohaté collegium vyzdvihl, jako i brzo potom v Chomutově, v Krumlově a v Jindřichově Hradci. Kteříž pod barvou cvičení mládeže k podvrácení církve i politie české spůsobu hledali, a tomu ohni, kterýmž nyní vlast shlcena jest, podněty zakládali.

zpět na obsah - Další: Pokojný spůsob církví pod Maximiliánem. Evanjelíci v něčem posavad rozdílní, pod jednou obecní konfessí ku porovnání přivedeni.