Česká čítanka - Komenský- Historie perzekucí -

KAPITOLA LI.

První při kněžích pražských, aby přestupovali, vyhledávání

 1. Z počátku r. 1621. povolavše na jisté místo administratora konsistoře evanjelické, Jiříka Dikasta, předložiti mu dali 6 artikulů, aby je kněžím pražským českým i německým k uvážení přednesl:
  1. Aby shledajíce spolu několik tisíc, císaři na placení lidu vojenského půjčili.
  2. Korunování Fridricha vůbec odvolali.
  3. Ceremonie starodávní do církví zase uvedli.
  4. Svěcení svého na kněžství obnovení od arcibiskupa přijali.
  5. Manželství odstoupili, aneb na ně od arcibiskupa povolení žádali.
  6. Jestli kteří chtějí, zanechajíce církevního povolání, v politické práce se vydati, těm že obzvláštní milost a fedruňk se zaslibuje.
  Ale odpověděli jednomyslně všickni že ničeho proti svědomí činiti nemohou. Když tedy ta první ďábelská ouhona na nic vyšla, hned brzo na jinou cestu nastoupila, a místo lsti moci se chytila.

zpět na obsah - Další: První proti kněžím pražským vůbec vydaná výpověď.