Česká čítanka - Komenský- Historie perzekucí -

KAPITOLA LXIX.

Vílím Konecchlumský

  1. Byl muž v letech 70, jemuž již od několika let nohy sloužiti nechtěly. Dána mu ta vina, že nepřátelům císařským radou i skutkem pomáhal. A když naň voláno bylo, řekl: "Půjdu, abych umřel, a nevím proč? Pane Ježíši Kriste, kterýž jsi nevinně pro hříchy naše umřel, dejž mi umříti smrtí lidí spravedlivých, a přijmi duši mou v tvé svaté ruce, a t.d."

zpět na obsah - Další: Bohuslav z Michalovic a na Rvenicích