Česká čítanka - Komenský- Historie perzekucí -

KAPITOLA LXXI.

Jan Theodor Sixt z Ottersdorfu

  1. Muž učený a povědomostí i zkušením mnohých věcí patrný, v náboženství horlivý, Starého města pražského měšťan znamenitý, na popravní theatrum vyveden byv, přijal poselství, že se mu život daruje. Což mu Plateis kanovník, sestry jeho syn, vyjednal. Šel potom s jinými do exilium a posavad, když toto píšeme v živobytí jsa, křížem Kristovým se těší mučedlník jako znovu vzkříšený. (Dokonal v Pánu život léta teprv 1653 v Dráždanech.)

zpět na obsah - Další: Valentin Kochan z Prachové, měštěnín Nového města pražského