Česká čítanka - Komenský- Historie perzekucí -

KAPITOLA LXXVI.

Jan Šultys, primas na Horách Kutnách

  1. Když měl jíti na theatrum popravní, slovy žalmovými se potěšoval: "Proč jsi smutná duše má, a proč se rmoutíš? Posečkej na Boha: nebo ještě vzývati ho budu, hojné spasení tváři jeho." A když vycházel, řekl: Zdá se nemoudrým, že spravedliví umírají; ale oni do odpočinutí jdou:" A málo za tím: "Pane Ježíši Kriste, ty jsi zaslíbil, že kdokoli k tobě přichází, toho nevyvržeš ven: aj, já nyní k tobě přicházím, popatř tedy na mne, smiluj se nade mnou, odpusť hříchy mé a přijmi duši mou."

    A tu padl na tvář, ruce roztáhl a volal hlasitě: Přijď, přijď, Pane Ježíši, a nechtěj meškati." A pordvih se na kolena, hlavu pod meč dal, kteráž do Kutny Hory přenešena a na bráně na hák vstrčena.

zpět na obsah - Další: Maximilián Hošťálek