Česká čítanka - Komenský- Historie perzekucí -

KAPITOLA XC.

Jaké s městy svobodnými postupování bylo

  1. Následuje již, jak ne po městsku s městy svobodnými zacházeli. Přede vším, že národ kacířský skrotiti chtěli, místo kavaconů neb ohlaví vsadili hejtmany a císařské rychtáře, bez nichž by žádný hnouti se nemohl; onyno z rytířstva, tyto od leckud berouce. Ale jaké lidi? Jak v tak malém počtu jednušek mezi obyvateli země míti mohli: bandity Vlachy, Němce a Čechy převrhlce, marnotratce, mordéře, bezectné pankharty, kejklíře, hudce, komediantníky, svobodníky, že někteří ani abecedy neuměli, bez nábytků, bez domů, bez svědomí, což vše jistými příklady prokázati by se mohlo, když jen o všecko se pokusiti hotovi byli a Antikristu pod jménem císařským naháněti přislibovali, - nehodní, aby jména jejich tuto se poznamenávati měla.
  2. Těm a takovým všecky věci v městech poroučíny byly, těmi se rada i měšťané spravovati musili. Aniž jakou platnost měla jaká na neřády sobě stýskání a žaloby, leč že potom, když toho již sami snášet nemohli, ty hejtmany zase (v létu 1624.) složili a samým rychtářům, soldáty ku pomoci majícím, všecku správu (aby císaři nic nehynulo) poručili.
  3. Největší potom byla péče o to, aby městům všecku mízu a krev vyssáli, což neslýchanými po několik let pořád kontribucemi, pomocí soldátů je vypresovávajíce, z částky spravili.
  4. Potom vybyvše církevní správce a uvedše na jich místo (větším dílem zbrojnou mocí) mešné kněží, počali nutiti lidi ke mši choditi. Zapověděli manželství, aby v ně žádný vstoupiti nemohl, leč prvé oboje strana katolická bude, kterýmž ďábelským řemeslem nemálo jich na všech místech k odpadlství přišlo. Opět do rad a k úřadům v městech bráni sami katolíci, byť pak žádného zkušení, žádného v hlavě mozku nebylo.
  5. A když se tak počet apostatů množil a rada katolická byla, tu již na jiné měšťany tím i jiným spůsobem nastupováno. Což jak se ta neb tam dálo, slušné bude vypsati pro potomky. Nejprvé však veřejnou, hejtmanům danou, položíme instrukcí.

zpět na obsah - Další: Artikulové vypsaní z instrukcí, hejtmanům krajským v létu 1624. měsíce července daní