Česká čítanka - Komenský- Historie perzekucí -

KAPITOLA XCIX.

Reformací Domažlická

  1. Neposlední svobodné v království Českém město jsou Domažlice. To město chtěl Přibík Jeníšek, podkomoří království, k tomu přivésti, aby na papežskou víru přestupovali, ale daremně v tom pracoval. Nad čímž když sobě v Praze v koleji jezuitské u přítomnosti Don Martina naříkal, on zasmáv se, podal mu základu o 500 dukátů, že toho dovede, aby katolickými byli.
  2. Vzav tedy houf vojáků, do města vtrhl a radním osobám po 10 i 20 do domu dávaje, provoditi sobě jak chtěli, dovolil a skrze to v krátkém času větší díl k odstoupení od víry přived, základ na podkomořím vyhrál.
  3. Ale tento od Domažlických, že ne jemu než druhému k vůli katolíky zůstali, těch 500 dukátů se upomínal, a složiti je musili. Tak nebozí evanjelíci tyranům za míč býti musili, jehož by sobě podávajíce, kratochvíle sobě strojili.

zpět na obsah - Další: Reformací Rokycanská