Česká čítanka - Vetter- Islandia -

Daniel Vetter

Islandia aneb krátké vypsání ostrova Islandu

Krátké vypsání ostrovu Islandu, v němž věci divné a zvláštní, v krajinách těchto našich nevídané očitě spatřeny a některé od obyvatelův ostrovu toho hodnověrných slyšány i pravdivě poznamenány

Vypsání krátké ostrovu Islandu a věcí některých zvláštních, kteréž v něm spatřeny býti mohou. A nejprvé o jménu ostrovu toho, proč slove a nazývá se Island.

Náboženství v Islandu a jaký způsob při něm zachovávají.

O vrchnosti a řádu, kterého v zemi své ostříhají.

O živnostech Islandských

O rybách a potvorách mořských okolo Islandu

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (37 kB) ]