Česká čítanka - Komenský- O Kazatelství -

Jan Amos Komenský

Zpráva a naučení o kazatelství

sepsaná roku 1651
od Jana Amosa Komenskýho
kterýžto rukopis pro jeho řídkost a vzácnost přepsal Jozef Gerža, duchovní pastýř církve evanjelické vyznání helvetského prosetínské na panství kunštátském v Marghrabství moravském leta Páně 1807

Napomenutí k služebnÍkům církve, zvlášť v nynějším času

Suma kazatelského umění

Díl první - O hojnosti věcí a řeči

Díl druhý - O spořádanosti kázaní

Díl třetí - O líbeznosti kázaní

Díl čtvrtý - O mocnosti a pronikavosti kázaní

Appendix

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (202 kB) ]