Česká čítanka - Vrat. z Mitrovic- Příhody -

Václav Vratislav z Mitrovic

Příhody

Předmluva k vydání z r. 1777

Předmluva

K laskavému čtenáři

Kniha první - Výjezd císařského poselství z města Vídně až do Konstantinopole

Kniha druhá - O bytu císařského poselství v Konstantinopoli

Kniha třetí - O zajetí a žaláři poselství našeho

Kniha čtvrtá - O našem z vězení propuštění a do vlasti navrácení

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (325 kB) ]