Česká čítanka - Adámek - Salomena - Copyright-

Bohumil Adámek

Salomena

Tragedie v pěti dějstvích (Kabinetní knihovny svazek III. V Praze. Tiskem a nákladem Františka Šimáčka 1885.)
Veškerá práva vyhrazena.
Provozování této tragedie pro Prahu, předměstí její i policejní obvod pražský vyhrazeno král. českému zemskému divadlu v Praze.
 
"Vox mea - vox vitae." Zvony Jarošovy

Osoby

Dějství první.

Dějství druhé.

Dějství třetí.

Dějství čtvrté.

Dějství páté.

Komentář (L.B.)

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (204 kB) ]