Česká čítanka - Komenský- Otázky -

Jan Amos Komenský

Otázky některé o Jednotě Bratří Českých

Předmluva vydavatele

I. - Co to jest Jednota, na kterouž Bůh předkům našim trefiti dal, i posavad z milosti Boží mezi námi zachována byla?

II. - O zachování této takové mezi námi Jednoty potřebí-li se starati?

III. - Sluší-li pak také na rozšíření Jednoty mysliti?

IV. - Jakým by pak způsobem takové zachování i rozšíření Jednoty státi se mohlo ?

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (39 kB) ]