Česká čítanka - Komenský- Nedob. hrad -

Jan Amos Komenský

Nedobytedlný hrad Jméno Hospodinovo

k němuž kdo se koli v svých jakýchkoli ssouženích a nebezpečenstvích utíká, přichráněn a zachován bývá.

Předmluva vydavatele

Kapitola I. - Že v světě plno jest nástrah a nebezpečenství, proti nimž nemá-li kdo jistého útočiště, že bídný jest člověk.

Kapitola II. - Že sobě lidé omylná ledajakás útočiště zvolují.

Kapitola III. - Že jediné jest bezpečné a dokonalé v bídách útočiště, Bůh sám.

Kapitola IV - Co to jest, před nebezpečenstvím k Bohu utéci a u něho se skrývati, a které on na svůj hrad přijímá.

Kapitola V. - Jaká jest na hradě jména Hospodinova bezpečnost?

Kapitola VI. - Také-li se co odporného na hradě Hospodinově bydlícím přihází? A proč to se děje?

Zavírka.

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (78 kB) ]