Česká čítanka - Dačický- Prostopravda -

Mikuláš Dačický z Heslova

Prostopravda

Sit laus et gloria omnipotenti Deo in saecula

Ne hned pojednou všemu věř....

Přátelství pro zisk činěné...

Hleď žádost tělesnou rozumem spravovati...

Grave est iudicium contra potentes

A viro paupere sicut a divite causam prospice, non personam

Dum surgunt miseri, nesciunt miseris misereri

Cito improborum laeta ad perniciem cadunt

Non omnia possumus omnes et morte aequamur

Věř ne všecko, co slyšíš...

Když pes psu blechy vybírá,...

Fulmen est, ubi cum potestate habitat iracundia

Ne lingua mente celerior et tempora tempore tempera

Septem adsunt

Mala mulier - mala herba sunt probata ista verba

Hic est Der Papáček

Summa religionis papistarum

Tuto jse přivelebili pověreční poutníci, marní, těkaví tuláci

Pan Čert s mnichy se hádají, spolu jse porovnávají a smlouvají

Cantate Domino!

Ad annum 1620 in persecutione papistarum contra evangelicos Bohemos

Lev znamení České země

Ožralství jest zoumyslné nezdraví a bláznovství

Tragedie Masopusta, jenž jse v světě páše zhusta, tuto jse vám vypisuje, marnost nad marností sluje, mnohé lidi zavozuje

Pokoj žaluje na Masopusta a jeho dvořany

Gloria in excelsis Deo

Laudate Deum

Všemohúcí, věčný bože

Tempora longa tibi non promittere vitae. quocunque ingrederis, sequitur mors, corporis umbra

Marná sláva a paní Pejcha tohoto světa

Ó, co ohyzdná věc jest...

Ó Bohemia

Starý Čech jse s mladým vadí, pozoruj, co sobě praví

Tuto přivandrovali a jse přilísali páni žáci, ti, kteříž jsou nedobrých mravů studenti

Tuto Pravda jse se Lží potejká i zloděje jse dotejká

Pravda naříká na své nepřátely

In iure oratores sunt hominum voratores

Tuto jse třeští páni pranostykáři, nejistí hadači, hvězdáři

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (112 kB) ]