Česká čítanka - Rulík- Ves. Kubíček -

Jan Rulík

Veselý Kubíček

Aneb: v horách Kašparských zaklený Dudák.
Historický příběh pro vyražení mysli.
Sepsaný od Jana Rulíka, měšťana pražského.
V Praze, 1799.

Spisovatel k upřímným a slovoutným Čechům

Kapitola první

Kubíčkovo narození. Cvičení. První náklonnost k dudám. Odchází ze škol. Jde do služby sedlákovi Břindovi. Něco o jeho krásné dceři.

Kapitola druhá

Břinda miluje dobrý pořádek v svém domě. Dává naučení Kubíčkovi. Ustavuje ho poklasným. Kubíček tropí s čeládkou šibřinky. Jest ubit. Prchl odtud.

Kapitola třetí

Kubíček běduje. Jde na svadbu a tam přišel o kabát. Semtam se potuluje. Potom se bral k jednomu kramáři, s kterým se saznámil na svadbě.

Kapitola čtvrtá

Kubíček slouží u kramáře. Pro nevěru byl odtud vyhnán. Lekuje starou ženu. Potažen jest k soudu. Šibalstvím se hájí u práva. Opět přijde o kabát a vedli ho pryč.

Kapitola pátá

Kubíček běduje pod stromem. Sedlák, slitovav se nad ním, ho béře k sobě. Jde s ním na posvícení. Štěstím zhrdá a přidržuje se hlavního dudáka Švandy. Něco o dudáku Švandovi.

Kapitola šestá

O prvních dudech a prvních hudebných nástrojích. Jak vzaly svůj počátek. Který národ je vymyslil.

Kapitola sedmá

Kubíček předčil svého mistra Švandu v žertu i hudování. Odkud a proč sluje veselý Kubíček. Štastně vyvázl z nebezpečenství. Pokouší poustevníka na poušti. Osud Kubíčkův.

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (53 kB) ]