Česká čítanka - Jednota- Konfessí Bratrská -

Jednota Bratrská

Konfessí Bratrská

Předmluva vydavatele

Artikule

První artikul - o Písmích Svatých

Druhý artikul - o katechismu.

Třetí artikul - o jednotě Božské a Trojici svaté.

Čtvrtý artikul - o známosti sebe samého.

Pátý artikul - o pokání.

Šestý artikul - o Pánu Kristu a ospravedlnění skrze víru v něho.

Sedmý artikul - o dobrých skutcích a životu křesťanském

Osmý artikul - o církvi svaté, řádu a kázni Kristově v ní, i o Antikristu.

Devátý artikul - o služebnících církve.

Desátý artikul - o slovu Božím, zvláště o druhé částce jeho, totiž o svatém evangelium

Jedenáctý artikul - o klíčích Kristových

Dvanáctý artikul - o svátostech vůbec

Třináctý artikul - o křtu svatém.

Čtrnáctý artikul - o Večeři Páně.

Patnáctý artikul - o případných věcech, to jest o ustanoveních, řádích, obyčejích a ceremoniích církve, i o svobodě křesťanské.

Šestnáctý artikul - o vrchnosti neb moci světa.

Sedmnáctý artikul - o svatých a poctě jejich

Osmnáctý artikul - o postech

Devatenáctý artikul - o stavu svobodném a též i o manželském.

Dvacátý artikul - o času milosti a budoucích věcech.

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (288 kB) ]