Česká čítanka - Komenský- Centrum sec. -

Jan Amos Komenský

Centrum securitatis (Hlubina bezpečnosti)

Svět jest kolo, jenž se točí,
prudce chvěje, hlučí, zvučí.
Kdo mu v centrum neusedne,
zamotá se a vypadne.

Předmluva vydavatele k Hlubině bezpečnosti

Předmluva vydavatele k Výhostu světu

Věnování

Čtenáři křesťanský, zdráv buď!

Kap. I. - Co Bůh a co svět a jak všudy v světě jeden tvor druhým stojí, všecko pak Bohem.

Kap. II. - Že pravá bezpečnost, pokoj, trvánlivost a šťastný způsob jednoho každého tvoru v centrum záleží.

Kap. III. - Že násilí, trápení, bolest a zahynutí každého tvoru z vyvinutí se z centrum pochází; a jak se to při člověku děje.

Kap. IV. - Další vypsání motanin lidských.

Kap. V. - Že příčina a počátek našeho z centrum vystupování a tak všeho kolotání a trápení samosvojnost jest.

Kap. VI. - Že prostředek a vrch spletků našich jest jinudost (to jest jinudy než v centrum pomoci hledání); konec pak ztracení všeho a zoufání.

Kap. VII. - Že jediné jest proti bídnostem našim lékařství: navrácení se do centrum, jenž jest Bůh.

Kap. VIII. - Že centrum milosrdenství Božího jest Kristus.

Kap. IX. - Že kdo do centrum milosrdenství Božího trefiti chce, ze všech tvorů, i sám z sebe vyjíti musí.

Kap. X. - O přepotěšených užitcích, z plného Bohu se odevzdání plynoucích.

Kap. XI. - Jak a čím rozum odevzdanosti brání, a jak se mu to smítati má.

Kap. XII. - O povinnostech a znameních Bohu cele oddaných srdcí.

Kap. XIII. - O prostředcích k zachování se v centrum milosrdenství Božího.

Modlitba.

Přílohy

Svět stromem

Výhost světu

Dodatek k IX. kapitole

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (238 kB) ]