Česká čítanka - Komenský- Přemyšlování -

Jan Amos Komenský

Přemyšlování o dokonalosti křesťanské

kterouž Bůh vyvoleným svým v slovu svém ukazuje, Duchem svým vnitř vnuká a ji v nich, k nevypravitedlnému jejich potěšení, rozličnými odpornými věcmi rozněcuje a k plnosti přivodí.

Předmluva vydavatele

Věnování

Předmluva

Pořádek kapitol

Kapitola I. - V čem dokonalost křesťanská záleží.

Kapitola II. - Jak se člověk k hledání a dosažení dokonalosti způsobovati a připravovati má.

Kapitola III. - O milování Pána Boha, odkud se v srdcích zaněcuje.

Kapitola IV. - Jak vroucí láska k Bohu býti a čím se pronášeti musí.

Kapitola V. - Jak se milování Boha i na bližní rozplývati musí.

Kapitola VI. - O povolném se Bohu, k přijímání od něho na světě čehokoli poddávání.

Kapitola VII. - O pokorném nemoci snášení.

Kapitola VIII. - O dobrovolném chudoby podstupování.

Kapitola IX. - O trpělivém potracení milých přátel a siroby snášení.

Kapitola X. - O udatném a veselém protivenství podnikání.

Kapitola XI. - O ustavičném o Bohu přemyšlování.

Kapitola XII. - O ustavičných modlitbách; a jaká jsou znamení s Bohem se obírajících lidí.

Zavírka.

Modlitba pobožného, v kříži postaveného člověka, z žalmů Davida svatého vybraná.

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (95 kB) ]