Česká čítanka - Frič - Výbor básní - Copyright-

Josef Václav Frič

Výbor básní

Výbor básní
podává
Josef Václav Frič
Geneva 1861
Tisk PFEFFER-A i PUKY-HO na ulici Montblanc
(Správou JANA KWĚTON-A)

Soupěvcům

Zpěvy a pověsti

Jelen Karla Velkého

Poslední bratr na Sázavě

Roháč z Dubé

Bavůrek z Švamberka

Dudák

Růže na Kriváni

Bludné dítě

Nedochůdče

Bludný pacholík

Div krásy

Přástevnice

Dněpr

Pověst z výspy sv. Heleny

Orel

Bouře

Píseň rybářky

Strážná hvězdka

Matka z lidu

Dumky a rozpravy

Matce

Dopomínání

Na moři

Modlitba

Práhnu po tobě

Večer před bitvou

Resignace

Sláva synů mých

Kletba do dálky

Slečně R*ERR

Slovenská elegie

Sen a probuzení

Dožij - dopij!

Cit a rozum

[Luzným leskem jezera tichého,...]

Z mrtvých vstání

Z Mirza-Šaffy

Tušení

Honba životem

Či jsem já to?

Dozpěv

Dohovor

Ediční poznámka

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (145 kB) ]