Česká čítanka - Harant- Cestopis - Copyright-

Obchodníci v Ormus městě judském.
Obchodové a kupectví někdejší u Rudého moře.
Obilí mlácení na polích v Egyptě.
Oblakové vodní z Nilu pocházející jisté krajiny zavlažuji.
Obležení města Jerusaléma od Vespasiana.
Obočí černé Turkyním vzácné.
Obraz Livia v Padui.
Obraz Venušin z slonových kostí.
Obrazové předků domu Rakouského.
Obrazy svatých baše Temešvarský z kostela vyházel a Uhry srovnal.
Obřady mahumetanských poutníkův.
Obřady klášterní rozličné z Egypta pošly.
Obřezování Krista p. kapla.
Obřízka synův Israelských.
Obřízka tureckého mladého pána.
Obyčej ku poznání práv příjemný.
Obyčej aneb ceremonia poutníkům noh mytí v conventu Jerusal.
Obyčej vrchnosti Georgianské.
Octavianus Augustus proč nechtěl zkaziti města Alexandrie.
O čem se píše v druhém dílu knihy této.
Oddavky mouřeninské.
Oděv krásné paní turecké.
Odpor klátbě mnichově činěný.
Odpustkové v zemi Svaté.
Odrbávání v lázních tureckých libé.
Odvozování roucha aneb příkrovu k hrobu Mahometovu.
Oheň svatý.
Okna chrámu Jerusalémského.
Olej z kostí S. panny Kateřiny velice vonný a hojitelný, časem tekává.
Omyl o balsamě, odkud pošel.
Onokratulus pták s velikým voletem.
Opatrnosti jaké jsem užil, maje se bráti z Kairu do pusté Arabie.
Opatrnosti před pískem jaké užívají.
Orel střelce šípem jeho vlastním na smrt ranil.
Orlů mnoho tisíc jsme viděli.
Origenes, Didimus, Theolus SS. z Alexandrie pošli.
Ormus město v Indii Východní.
Ormus město, jehož král dává Španělům poplatek.
Ortel Pilátův proti Kristu p.
Ořechu indiánského strom.
Oslová hra kratochvilná v Kairu.
Ostrov Morea, velikost jeho.
Ostrov Cerico aneb Porphyris.
Ostrov Cirigoto pustý.
Ostrov Candia.
Ostrov Candia, jeho položení.
Ostrov Creta Centapolis sloul.
Ostrov Casso a Scarpanto.
Ostrov míry u Kairu v prostřed Nilu.
Ostrovové přednější království Indiánských.
Otcové Jesuitští v Goe pocty místodržícího na králi Španělském vyprosili, ale zas o ně přišli.
Ovoce okolo Rámy.
Ovoce na pustinách Sodomských.
Ovoce dvoje jednoroční v Egyptě jsme viděli.
Ovoce v království Granátském kříž nese.

zpět na obsah