Česká čítanka - Dačický- Paměti -

Mikuláš Dačický z Heslova

Paměti

Předmluva autora

I. - (Léta 1278-1516)

II - Léta 929-1517

Jiný vejtah z poznamenání předkuov mých; kteréž příze psané věci a některé šířeji a patrněji s příběhy jinými oznamují a tuto níže položené následují.

III. - Léta 1454-1466

Z jiných pamětí

IV. - Léta 1470-1508

Sequuntur Varia Acta Kutnae

V. - Léta 1462-1542

Následující paměti jsou sem z jiných, rozdílných od předkuov poznamenání vypsány.

VI. - Léta 1470-1508

Opět z jiných poznamenání

VII - Léta 1532-1572

Nota. Následující paměti jsou sem z almanachuov, tak řečených kalendářuov, přejaté a poznamenané, kteréžto kalendáře byly jsou od astronomův, hvězdářů na několik let pojednou vydávány a tiŠtěny řečí latinskou a slouly ephemerides; do nichž sobě předkové své potřeby a paměti zapisovali a poznamenávali.

VIII - Léta 1532-1549

Hora Kutna

IX. - Léta 1509-1530

Z jiných pamětí a poznamenání

X. - Léta 1510-1528

Hora Kutna

XI - Léta 1527-1546

Sequuntur memorabilia Andreae Dacziczky de Heslova, a me Nicolao, filio ejus, hic posita et renovata

XII. - Léta 1534-1571

Eiusdem

XIII - Léta 1575-1626

Ulterius inferiora Nicolai Daczicky de Heslova, autories hujus libri, propria sequntur

[1575-1580]

[1581-1590]

[1591-1600]

[1601-1605]

[1606-1610]

[1611-1615]

[1616-1620]

[1621-1626]

XIV. - Léta 1577-1626

Eiusdem Autoris

XV. - Léta 1574-1626

Hora Kutna

[1574-1580]

[1581-1590]

[1591-1600]

[1600-1610]

[1611-1615]

[1616-1620]

[1621-1623]

[1624-1626]

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (881 kB) ]