Česká čítanka - Havlíček- Národní noviny -

Karel Havlíček Borovský

Články z Národních novin 1848-1850

Heslo Národních Novin:
Skutečná rovnost národností. Spojení zemí koruny naší. Zrušení práv feudálních. Rovnost všech stavů před zákonem. Soudy přísežných. Odpovědné ministerstvo pro korunu naši. Všeobecný sněm celého národu. Národní gardy všude. Úplná reforma škol a ouřadů.

Směle ku předu!

O naší budoucnosti

Naše politika

Proti volení do Frankfurtu

Cestou do Haliče

Slovo redaktora ke čtenářstvu

Volení poslů na sněm zemský

Přátelům našim na venkově srdečné pozdravení!

Něco o reakci

První ústavní sněm říšský

Schwarz-Roth-Gold

Článek, o kterém bych si přál, aby jej každý přečetl a rozvážil

Naše zásady

Slovo v čas o nepoctivosti našich nepřátel, německo-maďarských hegemonův

Čeští deputovaní na sněmu říšském a jejich nynější postavení k ministerstvu

Revoluce Vídeňská

Slované v revoluci Vídeňské

O sankci císařské

Bezhlavost, nebo cos horšího?

O selské aristokratii

Z Moravy

Před novou, neznámou vládou

Program nového ministerstva

Druhý prosinec 1848

První kroky nové vlády

Nový rok 1849

Všechna moc pochází z lidu

Hlasování o suverenitě národa

Proč se o svobodu nebojíme?

Kyselé hrozny

Na obranu sněmu říšského

Hlas český k bratrům Jihoslovanům

Rekrutování

Důvěřujme, - ale jen sobě!

Naše naděje

Nové volby do Frankfurtu

Státní převrat 7. března 1849

Po rozpuštění říšského sněmu

Výklad oktrojované ústavy od 4. března

Právo mocnářovo rozpustiti sněm

Jeszcze Polska niezginela!

Vysvětlení nynějších okolností

Slované a Rakousko

Prodávání novin

Sjezd biskupský

Válka uherská a Slované

Obrana opposic

Dvojice ministerská a sněmy

Potřeba foederace

Český sněm

Také něco o svornosti

Ruské vojsko v Uhřích

Proti "Prager Zeitungu"

Šlechta a Slované

Reformy v církvi

O zákazu "Národních Novin"

Obrana liberálně-národní strany

Proti shromáždění biskupů rakouských

Nová knížka od hraběte Lva Thuna

Statečnost politická

Porota

Uspořádání obcí místních

Ještě něco o zřizování obcí

Dalemilova kronika česká

Amnestie v Uhřích

Rovnoprávnost

Slované v Uhřích

Foederace

Slovanská nářečí ve školách

Taktika německá

Naše obávání

Obrana slovanských foederalistů

Střední strana a Březnová ústava

Vládní noviny a Němci

Zápověď "Presse"

Dva copy

"Reichszeitung" a Slované

Jak se chovati k úřadům?

"Národní Noviny"

Foederalisté a centralisté. I.

Foederalisté a centralisté II.

K Jihoslovanům!

Pozorovatel politický

Neobyčejný katechismus

Uhry a rakouské ministerstvo

Chorvati a oktrojírka

Narozeniny J. M. C.

Vládním novinám

Národní české divadlo

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (701 kB) ]