Česká čítanka - Kalista- Korespondence Z. Černínové -

Zdeněk Kalista (ed.)

Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic

Dopisy z let 1645-1648. Podle vydání z r. 1941, Melantrich, Praha.

Úvod

I. - H. J. Černín matce 19. března 1638.

II. - H. J. Černín matce 24. května 1638.

III. - H. J. Černín matce 31. května 1638.

IV. - H. J. Černín matce 2. září 1638.

V. - H. J. Černín matce 10. září 1638.

VI. - H. J. Černín matce 7. září 1641.

VII. - H. J. Černín matce 28. března 1642.

VIII. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi poč. listopadu 1644

IX. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 14. října 1645.

X. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 28. října 1645.

XI. - H. J. Černín maice 3. listopadu 1645.

XII. - H. J. Černín matce 10. listopadu 1646.

XIII. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 17. listopadu 1645.

XIV. - H. J. Černín matce 18. listopadu 1645.

XV. - Zuzana Černínová svému synu H. J. Černínovi 24. listopadu 1645.

XVI. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 2. prosince 1645.

XVII. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 16. prosince 1645.

XVIII. - H. J. Černín matce v prvé půli prosince 1645.

XIX. - H. J. Černín matce 16. prosince 1645.

XX. - Paní Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 22. prosince 1645.

XXI. - Zuzana Černínová svému synu H. J. Černínovi 29. prosince 1645.

XXII. - Zuzana Černínová svému synu H. J. Černínovi 30. prosince 1645.

XXIII. - Zuzana Čeminovd svému synu Humprechtu Janovi 6. ledna 1646.

XXIV. Humprecht Jan Černín z Chudenic matce 19. ledna 1646.

XXV. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 20. ledna 1645.

XXVI. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 16. února 1646.

XXVII. - H. J. Černín své matce 23. února 1646.

XXVIII. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 24. února 1646.

XXIX. - Humprecht Jan Černín své matce 2. března 1646.

XXX. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 10. března 1646.

XXXI. - Humprecht Jan Černín své matce 27. března 1646.

XXXII. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 21. července 1646.

XXXIII. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 28. července 1646.

XXXIV. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 25. srpna 1646.

XXXV. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 15. září 1646.

XXXVI. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 28. září 1646.

XXXVII. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 6. října 1646.

XXXVIII. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 20. října 1646.

XXXIX. - Humprecht Jan Černín z Chudenic své matce 30. října 1646.

XL. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 10. listopadu 1646.

XLI. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 17. listopadu 1646.

XLII. Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 24. listopadu 1646.

XLIII. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 8. prosince 1646

XLIV. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 15. prosince 1646.

XLV. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 29. prosince 1646.

XLVI. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 19. ledna 1647.

XLVII. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 23. února 1647.

XLVIII. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 9. března 1647.

XLIX. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 16. března 1647.

L. - Zuzana Černínovd svému synu Humprechtu Janovi 23. března 1647.

LI. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 4. dubna 1647.

LII. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 6. dubna 1647.

LIII. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 27. dubna 1647.

LIV. Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 25. května 1647.

LV. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 15. června 1647.

LVI. - Humprecht Jan Černín z Chudenic své matce 18. června 1647.

LVII. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 6. července 1647.

LVIII. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 13. července 1647.

LIX. - Humprecht Jan Černín s Chudenic své matce 23. července 1647.

LX. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 29. července 1647.

LXI. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 3. srpna 1647.

LXII. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 31. srpna 1647.

LXIII. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 14. září 1647.

LXIV. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 28. září 1647.

LXV. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 5. října 1647.

LXVI. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 12. října 1647.

LXVII. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 26. října 1647.

LXVIII. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 6. listopadu 1647.

LXIX. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 9. listopadu 1647.

LXX. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 7. prosince 1647.

LXXI. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 14. prosince 1647.

LXXII. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 28. prosince 1647.

LXXIII. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 4. ledna 1648.

LXXIV. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 1. února 1648.

LXXV. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 15. února 1648.

LXXVI. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 18. února 1648.

LXXVII. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 22. února 1648.

LXXVIII. - Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 7. března 1648.

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (677 kB) ]